Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ

Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ

สำหรับ Midnight Mass จะเล่าเรื่องราวของชุมชนเล็กๆ ในเกาะ Crocket Island โดยเล่าเรื่องราวผ่านชายคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนนี้มาก่อนทที่ได้กลับมาเยือนถิ่นกำเนิดของเขาอีกครั้ง และก็ได้พบว่าที่ชุมชนของเขามันมีการมาของนักบวกปริศนาที่ดูเหมือนจะเป็นต้นต่อที่ทำให้เรื่องราวอันไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้น


242

Episode ของ Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 1
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 2
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 3
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 4
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 5
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 6
Midnight Mass (2021) มิดไนท์ แมส เธอ - Midnight Mass EP 7 END

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน